Sosialgruppa

Omlag to tirsdager i måneden har vi kveldsmat og en aktivitet på Tempe etter treningene. Vi har mange forskjellige aktiviteter som spillkvelder, mimeleker, bingo og mye mye mer.

Sosialgruppen har også ansvaret for organisering av en swingkveld i halvåret. Dette er et av våres gøyeste arrangementer og det er alltid en suksess.

Vi vil gjerne ha akkurat deg med i gruppen, så hvis du har lyst til å være med å skape en hyggelig kveld eller to for noen andre passer du perfekt inn i sosialgruppa.

Kunne du tenke deg å bli med i sosialgruppa, er det bare å ta kontakt leder Synnøve Orvik (sy_orvik@hotmail.com, telefon 47278999). Det er ikke en vanskelig jobb, og du får et litt ekstra eierforhold til SKT.

Det er lov å komme og se hvordan vi har det;)