Sosialgruppa

Sosialgruppa arrangerer sosiale kvelder en gang i uka i Tempe kirke. Her har de ansvaret for å ordne til og rydde, samt innholdet i kvelden. Det går i alt fra høy konkurransefaktor i bingo, allsang i beat for beat til grilling og heng. Utenom dette arrangeres det Spring Swing en gang i semesteret, der det er like viktig med kake som dans. I fadderperioden har sosialgruppa ansvaret for rebusløp, der man får vise nye og gamle studenter rundt i Norges beste studentby.

sosial.jpg

Om du synes det høres gøy ut å være med der det skjer utenom treninger i KRIK, der du kan bidra med akkurat det du har tid og lyst til og bli bedre kjent med en kremgjeng av Trondheims KRIKere, er dette stedet for deg! Og i ekte sosialgruppe-ånd er det ikke noe lavere nivå av hverken snacks eller stemning på undergruppemøtene. Vi håper du har lyst til å være med!

Marte Lindtveit

Sosialgruppeleder

martelindtveit@gmail.com/ 97658488

“Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie
vilje”. Romerne 8.28

%d bloggers like this: