CHRISC

CHRISC Trondheim er en undergruppe av Student-KRIK Trondheim der vi har fokus på KRIK sitt internasjonale arbeid i Øst-Afrika. Her samles mer eller mindre aktive medlemmer av Student-KRIK Trondheim en gang i måneden der vi snakker om hva som skal skje i semesteret både i Norge og Øst-Afrika. Alle er velkommen til å stikke innom å høre hva vi driver på med.

CHRISC står for Christian Sports Contact og er på mange måter Øst-Afrikas svar på KRIK. Slagordet er derfor “Trosglede, idrettsglede, livsglede” i tillegg til et litt mindre offisielt uttrykk, nemlig ‘Learning through sports’ som blir brukt mye på East-Africa Cup, en stor fotball, volleyball og sitting volleyball cup som blir arrangert hvert år i slutten av juni.

CHRISC er en ressursgruppe bestående av et lite styre og en skikkelig godgjeng og vi driver med forskjellige aktiviteter:

– Møter for de aktive medlemmene en gang i måneden
– Utreiser til Øst-Afrika hver sommer der du er del av et distriktsteam fra Trondheim
– Afrikarelaterte tirsdagskvelder på sosialen på Betania
– Film- og pizza-kveld for alle
– Amerikansk auksjon
– Basar
– CHRISC-cup på senvinteren
– CHRISC-løp på våren
– CHRISC-triathlon rett etter skolestart på høsten

Vi har alltid behov for hjelp til å arrangere disse aktivitetene. Det er bare å gi beskjed hvis du vil hjelpe til eller sitte i komitéen.

Info om distriksteams-utreise til Øst-Afrika hver sommer:
I korte trekk består den av deltakelse og hjelpe litt til på East Africa Cup og eventuelt en safaritur.  Videre er det jobbing med seminarer og besøke Fahari og Fanaka som er to prosjekter CHRISC har startet opp. Det er også besøk av CHRISC sine lokallag. En får se hvordan arbeidet fungerer og distriktsteam-deltakerne er selv aktive i fremføring av seminarer. Hele reisen avsluttes på Zanzibar med avslapping og bearbeiding av inntrykk for dem som ønsker det. Hele turen tar ca. 4 uker og er virkelig å anbefale hvis du har tenkt litt på å få et inntrykk av hvordan Øst-Afrika er og ringvirkningene av arbeidet til CHRISC i disse landene.

Søknadsfrist pleier å være rundt 1. desember, og vi pleier å komme med info om reisen i god tid før dette tidspunktet.

Styrets medlemmer:

Leder- Kristian Døble, doble.kristian@gmail.com
Nestleder – Jostein Kjerstad, jostein.kjerstad@gmail.com
Økonomiansvarlig – Henriette Kvaal Djupvik, henriette_kvaal@hotmail.no
PR-ansvarlig og representant i KRIK-styret – Ingrid Søraa, ingrid.soraa@gmail.com
Afrikakontakt – Kristine Marie Fonneløp, km.fonnelop@gmail.com

Sjekk gjerne ut facebook-gruppen til CHRISC-Trondheim:

https://www.facebook.com/ChriscTrondheim?fref=ts