Undergrupper

I Student-KRIK Trondheim har vi ulike undergrupper med egne ansvarsområder. Enten man vil være med å arrangere turer, lovsangskvelder, ha treneransvar eller lage kveldsmat: her finner du gruppa som passer for deg!

%d bloggers like this: