Bli medlem

Hvorfor?

Student-KRIK Trondheim (SKT) kan tilby mange ulike aktiviteter. Driften av disse gjør at vi har mange utgifter i løpet av et år. Vi trenger derfor at du som ønsker å være aktivt med i SKT, melder deg inn som medlem og betaler medlemsavgiften. Vi mottar støtte fra Frifond til vår drift. Størrelsen på denne støtten avhenger av hvor mange medlemmer vi har. Flere registrerte og betalende medlemmer betyr at SKT har større muligheter til å gi deg et enda bedre aktivitetstilbud som medlem.

 
Slik blir du medlem

Betal 300 / 400 kr * via Checkin-linken under. Sitt klar med kort for betaling i registreringen. En bekreftelsesmail vil bli sendt til deg etter at registreringen er gjort.

* Du må være medlem av KRIK Nasjonalt for å være medlem i Student-KRIK Trondheim. Om du ikke er det betaler du 400kr, og vi melder deg inn. Er du allerede medlem koster det 300 å være medlem hos oss.

 

Link til medlemskap av SKT 2020/2021:  https://www.checkin.no/event/25243/medlemskap-student-krik-trondheim-20-21?fbclid=IwAR3PZlNhTwLTdhtkcI0NA7dE1DE1VnIPRbfua-hWAkKgbuiSbRZSXEKewBQ

%d bloggers like this: