Bli medlem

Hvorfor?

Student-KRIK Trondheim (SKT) kan tilby mange ulike aktiviteter. Driften av disse gjør at vi har mange utgifter i løpet av et år. Vi trenger derfor at du som ønsker å være aktivt med i SKT, melder deg inn som medlem og betaler medlemsavgiften. Vi mottar støtte fra Frifond til vår drift. Størrelsen på denne støtten avhenger av hvor mange medlemmer vi har. Flere registrerte og betalende medlemmer betyr at SKT har større muligheter til å gi deg et enda bedre aktivitetstilbud som medlem.

Slik blir du medlem
  • Betal 300 / 400 kr * til 4200.21.94184 eller VIPPS: #78470. Merk betalingen: «NAVN medlem 17 / 18».
  • Fyll inn skjema med informasjon om deg selv. Det finner du enkelt på krik.org -> Bli medlem.

* Du må være medlem i KRIK Nasjonalt. Om du ikke er det betaler du 400kr, og vi melder deg inn. Er du allerede medlem koster det 300 å være medlem hos oss.

Innmeldingskjema