Bli medlem

Hvorfor?

Student-KRIK Trondheim (SKT) kan tilby mange ulike aktiviteter. Driften av disse gjør at vi har mange utgifter i løpet av et år. Vi trenger derfor at du som ønsker å være aktivt med i SKT, melder deg inn som medlem og betaler medlemsavgiften. Vi mottar støtte fra Frifond til vår drift. Størrelsen på denne støtten avhenger av hvor mange medlemmer vi har. Flere registrerte og betalende medlemmer betyr at SKT har større muligheter til å gi deg et enda bedre aktivitetstilbud som medlem.

Slik blir du medlem

Det blir mulighet for å bli medlem og betale via mCash på mange av våre arrangementer og treninger på starten av året. Eller du kan gjøre det på nett:

  1. Betal 300 kr* / 400 kr til vårt kontonr: 4200.21.94184 eller VIPPS #78470. Merk betalingen med «Medlem 2016/2017» og navn.
    * Du må være medlem i KRIK for å kunne være medlem i SKT, hvis du ikke er det så kan du betale 350 kr og vi vil gjøre jobben med å melde deg inn i KRIK og overføre kontigenten på 100 kr til dem.
  2. Fyll ut skjemaet under. Dette gjelder både gamle og nye medlemmer.

Innmeldingskjema